W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Zadania i kompetencje wydziału

 1. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  1. zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę;
  2. udzielenia pozwolenia na rozbiórki obiektów budowlanych;
  3. umorzenia postępowania;
  4. zmiany sposobu użytkowania;
  5. przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę;
  6. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę;
  7. uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę;
  8. wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych;
  9. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia podziału nieruchomości;
  10. odmowy zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę;
  11. wniesienia sprzeciwu na dokonane zgłoszenia;
  12. niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 2. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego poprzez sprawdzanie w przedłożonych do zatwierdzenia projektach budowlanych zgodności z określonymi przepisami:
  1. ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu;
  2. wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  3. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  4. kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b;
  5. uprawnień projektanta i oświadczenia zgodności opracowanego projektu ze sztuką budowlaną;
  6. prawidłowości oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. przyjmowanie zgłoszeń:
  1. o zamiarze wykonania budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
  2. związanych z rozbiórką obiektów budowlanych;
  3. zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 4. prowadzenie ujednoliconych rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę lub rozbiórkę;
 5. prowadzenie ujednoliconych rejestrów zgłoszeń budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
 6. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 7. wydawanie zaświadczeń dotyczących stwierdzenia samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;
 8. sporządzanie wniosków do właściwego Ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 9. wydawanie postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych;
 10. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie określonym właściwymi przepisami;
 11. uzgadnianie projektów z miejskim/wojewódzkim konserwatorem zabytków w stosunku do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
 12. udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych;
 13. współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
 14. rejestrowanie dzienników budowy;
 15. wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty wynikające z danych znajdujących się w posiadaniu wydziału;
 16. przekazywanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym do organu nadzoru budowlanego.
Odpowiedzialny za treść: Maciej Ragan
Wytworzył: Michał Wojciul
Data wytworzenia: 05.12.2023
Opublikował w BIP: Michał Wojciul
Data opublikowania: 05.12.2023 10:06
Liczba wyświetleń: 12
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.