W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty:

 • telefonicznie – poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów: 46 856 61 69;
 • elektronicznie – zapisując się przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
 • osobiście – stawiając się w Starostwie Powiatowym

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. 
Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 3a) nieodpłatną mediację, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 

 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 
Szczegółowe informacje na stronie: np.ms.gov.pl  

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2024 roku.

Punkty Adres Godziny otwarcia Osoba udzielająca
I

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16

Symbol osoba na wózku inwalidzkim

(dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) 

Poniedziałek 800 1200 Magdalena Marcinkowska - Adamiak
Wtorek 800 1200 Kamil Broniszewski
Środa 1600 2000 Aneta Baranowska
Czwartek 1300 1700 Katarzyna Markowska
Piątek 1200 1600 Magdalena Marcinkowska - Adamiak
II Wiskitki, ul. Kościuszki 1 Wtorek 1300 1700 Aneta Baranowska
Środa 800 1200
Piątek 1200 1600

Puszcza Mariańska, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (GOPS)

Symbol osoba na wózku inwalidzkim

(dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) 

Poniedziałek 1200 1600 Ewelina Lorenc
Czwartek 1200 1600
III Mszczonów, ul. Warszawska 33 (Mszczonowski Ośrodek Kultury) Wtorek 1200 1600 Ewa Minor-Łunkiewicz
Środa 1200 1600
Czwartek 800 1200

Radziejowice, ul. Kubickiego 3 (GOPS)

Symbol osoba na wózku inwalidzkim

(dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) 

Poniedziałek 1200 1600 Ewa Minor-Łunkiewicz
Piątek 800 1200

 

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię  
o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Punkt 1 usytuowany w Żyrardowie prowadzi nieodpłatną pomoc prawną. 
Punkt 2 usytuowany w Wiskitkach i Puszczy Mariańskiej prowadzi nieodpłatną pomoc obywatelską nieodpłatną mediację. 
Punkt 3 usytuowany w Mszczonowie i Radziejowicach prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację. 

Odpowiedzialny za treść: Maciej Ragan
Data wytworzenia: 14.12.2023
Opublikował w BIP: Michał Wojciul
Data opublikowania: 14.12.2023 11:27
Ostatnio zaktualizował: Mateusz Brzycki
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2024 11:26
Liczba wyświetleń: 60
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.