W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Starosta

 

 

 
 Krzysztof Dziwisz

Starosta Powiatu Żyrardowskiego

tel.
(+48 46) 855-37-17 

 

 

Zadania i kompetencje

 

1.reprezentuje powiat na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących powiatu,

2.kieruje bieżącymi sprawami powiatu,

3.składa jednoosobowe oświadczenie woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w ramach upoważnienia udzielonego mu przez Zarząd,

4.przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz organizuje jego pracę,

5.przedstawia na sesji Rady sprawozdania z działalności Zarządu,

6.przesyła uchwały Rady; Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zapewnia ogłaszanie aktów prawa miejscowego,

7.występuje z wnioskiem o wybór Wicestarosty, Członków Zarządu oraz Sekretarza i Skarbnika. Sprawuje bezpośredni nadzór nad ich pracą,

8.jest kierownikiem Starostwa w rozumieniu przepisów prawa pracy, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

9.ustala bieżącą organizację Starostwa i zasady pracy, tworzy i likwiduje stanowiska pracy stosownie do potrzeboraz realizuje politykę personalną w Starostwie w zakresie określonym niniejszym regulaminem,

10.Starosta ustala zakresy czynności dla Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów Wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy,

11.Starosta w drodze zarządzenia określa komórki organizacyjne, nad którymi nadzór sprawuje Wicestarosta i Członkowie Zarządu

12.wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez Zarząd Powiatu,

13.udziela pracownikom Starostwa oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu pełnomocnictw i wydaje upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, podpisywania umów cywilno-prawnych,

14.jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego

15.podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli,

16.przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków,

17.wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikające ze Statutu i Regulaminu.

 

 

 

 

Opublikował w BIP: Maciej Ragan
Data opublikowania: 27.11.2008 10:33
Liczba wyświetleń: 14806
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.