Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego w Żyrardowie" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 21:51:47 +0200 <![CDATA[Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego w Żyrardowie]]> [start]Termin wpływu ofert upływa z dniem 11 czerwca 2024 roku o godz. 10:00.[koniec]

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
"Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego w Żyrardowie"

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres; Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów (decyduje data wpływu do urzędu) lub złożyć w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (l p., pok. 102), w zaklejonej kopercie z adnotacją:
"dot. naboru nr OR.2111.2.2024 na stanowisko: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego".

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/konkurs-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-dyrektora-centrum-uslug-wspolnych-powiatu-zyrardowskiego-w-zyrardowie Tue, 28 May 2024 14:50:29 +0200