Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 21:53:19 +0200 <![CDATA[Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania]]> telefon:  46 856-61-34
e-mail:    wosir@powiat-zyrardowski.pl
pokój nr 204 (II piętro)

Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 z późn. zm.). oraz w Rozporządzeniu Komisji (EU) Nr 601/2012 z dnia 21.06.2012r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady.

Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria (pokój nr 102, I piętro), ul. Limanowskiego 45, Żyrardów, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00. 

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia w wysokości 82,00 zł. płatne na konto Urzędu Miasta w Żyrardowie (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej SP w Żyrardowie).

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca , a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy  od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Ministra Środowiska za  pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie

Dodatkowe informacje:
brak.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Formularz do pobrania: 
brak

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/wydawanie-zezwolen-na-emisje-gazow-cieplarnianych-z-instalacji-objetej-systemem-i-okreslajacych-obowiazki-prowadzacego-instalacje-w-zakresie-monitorowania Wed, 13 Dec 2023 10:17:49 +0100