Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Wydawania decyzji określających zadania dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla działek nie objętych Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 21:19:33 +0200 <![CDATA[Wydawania decyzji określających zadania dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla działek nie objętych Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu]]> telefon: 46 856 61 34
e-mail: wosir@powiat-zyrardowski.pl
pokój nr 204 (II piętro)

Sposób załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek w sprawie ustalenia zadań dla lasów nie objętych Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.


Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria (pokój nr 102, I piętro), ul. Limanowskiego 45, Żyrardów, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Opłaty:
opłata 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego w terminie 14 dni od dnia      doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:
brak.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672).

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/wydawania-decyzji-okreslajacych-zadania-dla-wlascicieli-lasow-nie-stanowiacych-wlasnosci-skarbu-panstwa-dla-dzialek-nie-objetych-uproszczonym-planem-urzadzenia-lasu Wed, 13 Dec 2023 09:28:28 +0100