Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 21:55:38 +0200 <![CDATA[Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu]]> telefon:  46 856-61-34
e-mail:    wosir@powiat-zyrardowski.pl
pokój nr 204 (II piętro)

Sposób załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z analizą, z której wynika, że na podstawie pomiarów  dokonanych przez organ,  pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiaru podmiotu obowiązanego do ich przeprowadzenia, poza zakładem, w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu.

Miejsce składania dokumentów: 
Kancelaria (pokój nr 102, I piętro), ul. Limanowskiego 45, Żyrardów, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Opłaty:
nie obowiązują

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Dodatkowe informacje:
brak.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Formularz do pobrania: 
brak

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/wydanie-decyzji-o-dopuszczalnym-poziomie-halasu Tue, 12 Dec 2023 15:13:25 +0100