Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Rachunki bankowe" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Mon, 17 Jun 2024 19:12:21 +0200 <![CDATA[Rachunki bankowe]]> Wykaz rachunków bankowych

Nr rachunku bankowego
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
48 1600 1462 1808 7661 5000 0003
Rodzaj wpłaty
opłaty za rejestrację samochodu, wydanie prawa jazdy, licencji, wypisów, świadectw i pozwoleń związanych z działalnością transportową, opłaty administracyjne  w tym ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 
Nr rachunku bankowego
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
69 1600 1462 1808 7661 5000 0013
Rodzaj wpłaty
wadia, zabezpieczenia, opłaty ewidencyjne

Nr rachunku bankowego
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
10 1600 1462 1808 7661 5000 0008
Rodzaj wpłaty    
wpłaty z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste i przekształcenie), karty parkingowe
 
Rachunek bankowy właściwy dla opłaty skarbowej
Urząd Miasta Żyrardowa 
Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów
BANK PEKAO S.A. I O/ŻYRARDÓW
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325


Dane do faktur:
Nabywca:
Powiat Żyrardowski, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, NIP 838-16-10-589
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/rachunki-bankowe Fri, 13 Oct 2023 14:03:24 +0200