Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Przyjmowanie zgłoszeń z instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 21:11:21 +0200 <![CDATA[Przyjmowanie zgłoszeń z instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia]]> telefon:  46 856-61-34
e-mail:    wosir@powiat-zyrardowski.pl
pokój nr 204 (II piętro)

Sposób załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:
Wniosek spełniający wymagania określone w art.152 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – wniosek spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010r., Nr 130, poz.879)

Załączniki:
- oryginał pełnomocnictwa poświadczony urzędowo, odpis pełnomocnictwo w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej i za pełnomocnictwo

Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria (pokój nr 102, I piętro), ul. Limanowskiego 45, Żyrardów, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00, piątek .00-15.00.

Opłaty:
120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia z instalacji , opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł płatne na konto Urzędu Miasta w Żyrardowie (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej SP w Żyrardowie)

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Dodatkowe informacje:
brak.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010r., Nr 130, poz.879).
Formularz do pobrania- formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/przyjmowanie-zgloszen-z-instalacji-mogacej-negatywnie-oddzialywac-na-srodowisko-z-ktorej-emisja-nie-wymaga-pozwolenia Tue, 12 Dec 2023 15:17:48 +0100