Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Budownictwa" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 21:03:53 +0200 <![CDATA[Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Budownictwa]]>

[start]Termin wpływu ofert upływa z dniem 17 czerwca 2024 roku o godz.10:00.[koniec]

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów (decyduje data wpływu do urzędu) lub złożyć w zaklejonej kopercie, w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (I p., pok. 102) z adnotacją : "dot. naboru nr OR.2110.15.2024 na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Budownictwa".

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor-w-wydziale-rozwoju-i-budownictwa Tue, 04 Jun 2024 15:26:24 +0200