Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Mon, 17 Jun 2024 17:58:01 +0200 <![CDATA[Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie]]> [start]Termin wpływu ofert upływa z dniem 2 kwietnia 2024 roku o godz.10:00.[koniec]


Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów (decyduje data wpływu do urzędu) lub złożyć w zaklejonej kopercie, w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (I p., pok. 102) z adnotacją : "dot. naboru nr OR. 2110.11.2024 na stanowisko: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa".

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-w-wydziale-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa-w-starostwie-powiatowym-w-zyrardowie Wed, 13 Mar 2024 15:06:37 +0100