Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 20:43:43 +0200 <![CDATA[Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii]]> [start]Termin wpływu ofert upływa z dniem 17 czerwca 2024 roku o godz.10:00.[koniec]

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów (decyduje data wpływu do urzędu) lub złożyć w zaklejonej kopercie, w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (I p., pok. 102) z adnotacją : "dot. naboru nr OR.2110.14.2024 na stanowisko: Główny specjalista w Wydziale Geodezji
i Kartografii".

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-specjalista-w-wydziale-geodezji-i-kartografii-1 Tue, 04 Jun 2024 14:57:34 +0200