Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 20:56:26 +0200 <![CDATA[Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa]]> [start]Termin wpływu ofert upływa z dniem 3 czerwca 2024 roku o godz. 10:00.[koniec]

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
"Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie"

Dokumenty należy przesłać poczta na adres; Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów (decyduje data wpływu do urzędu) lub złożyć w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (l p., pok. 102), w zaklejonej kopercie z adnotacja:
"dot. naboru nr OR.2110.13.2024 na stanowisko: Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa".

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/nabor-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-dyrektor-wydzialu-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa Mon, 20 May 2024 12:41:57 +0200