Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Mon, 17 Jun 2024 18:29:31 +0200 <![CDATA[Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie]]> [start]Oferty należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku do godziny 15:00,[koniec] w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz adresem e-mail, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów – „nie otwierać” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 (II piętro).

UCHWAŁA NR 563/CCXXXVII/24 ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów wraz z ogłoszeniem, które stanowi załącznik do uchwały.

UCHWAŁA NR 566/CCXXXIX/24 ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-liceum-ogolnoksztalcacego-im-szarych-szeregow-w-mszczonowie Tue, 26 Mar 2024 19:59:48 +0100