Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Przeczytaj artykuł "Cechowanie pozyskanego drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie dokumentu zatwierdzającego legalność pozyskania drewna" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.powiat-zyrardowski.pl Wed, 17 Jul 2024 22:04:41 +0200 <![CDATA[Cechowanie pozyskanego drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie dokumentu zatwierdzającego legalność pozyskania drewna]]> telefon:  46 856-61-34
e-mail:    wosir@powiat-zyrardowski.pl
pokój nr 204 (II piętro)

Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty:

Właściciel lub współwłaściciel  lasu, który chce dokonać wycinki lub oględzin drzew w lesie kontaktuje się osobiście lub telefonicznie w każdy poniedziałek po raz pierwszy w godzinach od 8.00 do 14.00 z pracownikiem w celu ustalenia terminu oględzin lub możliwości pozyskania drewna z lasu. Po raz drugi kontaktuje się tego samego dnia tj. poniedziałek po godzinie 14.00 aby uzyskać informację, w który dzień tygodnia i w granicach jakiej godziny pracownik Starostwa przybędzie do lasu celem legalizacji drewna lub przeprowadzenia oględzin. Po przybyciu do lasu właściciel wskazuje pracownikowi Starostwa granice nieruchomości i przekazuje wypełnione oświadczenie. Jeżeli działka na której położony jest las stanowi współwłasność potrzebna jest pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli do przeprowadzenia cechowania drewna.

Miejsce składania dokumentów:
brak

Opłaty:
brak

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu tygodnia (jeżeli jest duże natężenie pracy w terenie przy cechowaniu w ciągu dwóch tygodni).

Tryb odwoławczy:
brak

Dodatkowe informacje:
brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672).

]]>
https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artykul/cechowanie-pozyskanego-drewna-w-lasach-nie-stanowiacych-wlasnosci-skarbu-panstwa-i-wystawianie-dokumentu-zatwierdzajacego-legalnosc-pozyskania-drewna Wed, 13 Dec 2023 09:35:13 +0100