Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-16 15:21:14 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-16 15:20:26 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-16 11:40:11 2018r / UCHWAŁA Nr 360/V/17 w sprawie ustalenia planów finansowych na 2018 rok Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-15 14:27:42 Konkursy personalne Zakończone / OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYRARDOWIE Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-15 14:22:59 2018r / UCHWAŁA Nr 361/V/18 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-15 14:21:37 Konkursy personalne Zakończone / OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYRARDOWIE Maciej Ragan Przeniesiono
2018-01-15 14:20:48 Konkursy personalne Aktualne / STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE 96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENT/PODINSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM W CELU ZASTĘPSTWA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-15 10:41:27 Powiatowy Zarząd Dróg / KONTAKT Agnieszka Płuzieńska Edycja artykułu
2018-01-12 13:40:57 Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017 w związku z powołaniem lub odwołaniem ze stanowiska / Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017 w związku z powołaniem lub odwołaniem ze stanowiska Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-12 09:37:05 OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY / Informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-12 09:03:51 Dyżury aptek na 2018 rok / Zmiana w dyżurach w dniach 17 i 18.01.2018 roku. Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-12 09:01:53 Dyżury aptek na 2018 rok / Zmiana w dyżurach w dniach 17 i 18.01.2018 roku. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-11 12:30:38 Inne postępowania konkursowe Aktualne / KONKURSY 2018 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych” Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-11 12:26:26 Inne postępowania konkursowe Zakończone / Uchwała nr 349/V/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Maciej Ragan Przeniesiono
2018-01-11 12:17:56 2018r / UCHWAŁA Nr 364/V/18 w sprawie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego SOSW w Żyrardowie Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-11 12:17:13 2018r / UCHWAŁA Nr 363/V/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-11 12:15:01 2018r / UCHWAŁA Nr 362/V/18 w sprawie określenia zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-11 09:26:42 2017r / UCHWAŁA Nr 358/V/17 w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Maciej Ragan Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników