Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-19 14:38:35 TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU 2014-2018 / Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 121/18 Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-09-19 09:05:15 Organizacje obywatelskie / STOWARZYSZENIA REJESTROWANE W KRS Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-09-19 09:04:11 Organizacje obywatelskie / STOWARZYSZENIA REJESTROWANE W KRS Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-09-18 13:16:42 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-09-18 13:15:46 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-09-18 12:55:59 Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Jerzego Popiełuszki / ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE POD NAZWĄ: „ Wykonanie remontu zaplecza sanitarnego na I piętrze w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 , 96-300 Żyrardów” Ewa Bombała Publikacja artykułu
2018-09-18 12:44:02 Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Jerzego Popiełuszki / Wyniki Ewa Bombała Publikacja artykułu
2018-09-18 12:00:47 Dom Pomocy Społecznej dla Osób przewlekle psychicznie chorych w Hamerni / Zapytanie ofertowe nr 2 - modernizacja podjazdu, schodów i werandy Konrad Burkiewicz Publikacja artykułu
2018-09-18 08:49:58 TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU 2014-2018 / Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 120/18 Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-09-18 08:42:32 2018r / ZARZĄDZENIE NR 32/18 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Geodeta/Starszy geodeta/Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-09-17 13:01:38 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE RADY: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-09-17 13:01:02 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Projekty uchwał: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-09-17 13:00:46 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Proponowany porządek obrad Sesji: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-09-17 13:00:30 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Proponowany porządek obrad Komisji: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-09-17 13:00:01 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Terminy posiedzeń Komisji Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-09-17 12:57:22 Protokoły z Sesji z V Kadencji R.P.Ż (2014-2018) / XXXIX Sesja R.P.Ż 29.06.2018r Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-09-13 13:43:19 Konkursy personalne Aktualne / Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Maciej Ragan Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników