Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-22 10:13:48 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE RADY: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-22 10:12:37 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Projekty uchwał: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-22 10:12:11 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Proponowany porządek obrad Sesji: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-22 10:11:25 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Proponowany porządek obrad Komisji: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-22 10:11:03 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Terminy posiedzeń Komisji Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-19 11:55:37 2018r / UCHWAŁA Nr 366/V/18 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-19 11:55:00 2018r / UCHWAŁA Nr 365/V/18 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 z dnia 19 stycznia 2018 roku do Porozumienia Nr 44/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-19 11:53:18 2018r / UCHWAŁA Nr 359/V/17 w sprawie planu kontroli zarządczej w Powiecie Żyrardowskim w 2018 roku Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-18 12:38:18 ZP.272.2.15.2017 Dostawa sprzętu audiowizualnego w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie” / Dostawa sprzętu audiowizualnego w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie” Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-18 11:31:28 Obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje / Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2018 rok oraz statystycznej liczbie uczniów/dzieci/słuchaczy Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-16 15:21:14 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-16 15:20:26 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-16 11:40:11 2018r / UCHWAŁA Nr 360/V/17 w sprawie ustalenia planów finansowych na 2018 rok Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-15 14:27:42 Konkursy personalne Zakończone / OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYRARDOWIE Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-01-15 14:22:59 2018r / UCHWAŁA Nr 361/V/18 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-15 14:21:37 Konkursy personalne Zakończone / OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYRARDOWIE Maciej Ragan Przeniesiono
2018-01-15 14:20:48 Konkursy personalne Aktualne / STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE 96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENT/PODINSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM W CELU ZASTĘPSTWA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-01-15 10:41:27 Powiatowy Zarząd Dróg / KONTAKT Agnieszka Płuzieńska Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników