Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-21 15:26:10 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 15:25:22 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 12:49:22 ZP.272.2.6.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr woj. – Wola Polska / ZP.272.2.6.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr woj. – Wola Polska Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 11:18:21 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Projekty uchwał: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 10:57:16 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Projekty uchwał: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 10:49:59 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Projekty uchwał: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 10:19:58 Konkursy personalne Zakończone / Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie przy ul. Legionów polskich 54,56, 96-300 Żyrardów Maciej Ragan Przeniesiono
2018-06-21 10:19:27 Konkursy personalne Aktualne / Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie przy ul. Legionów polskich 54,56, 96-300 Żyrardów Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 10:14:44 2018r / UCHWAŁA Nr 403/V/18 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-06-21 09:30:06 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Projekty uchwał: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 09:27:27 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE RADY: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 09:26:31 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Proponowany porządek obrad Sesji: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 09:24:54 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Proponowany porządek obrad Komisji: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 09:24:06 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Terminy posiedzeń Komisji Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 09:19:24 2018r / UCHWAŁA Nr 397/V/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika ruchomego Zespołu Szkól w Mszczonowie Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 08:52:37 2018r / ZARZĄDZENIE NR 24/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-06-21 08:51:39 2018r / ZARZĄDZENIE NR 23/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-06-21 08:51:14 2018r / ZARZĄDZENIE NR 22/18 Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-06-21 08:10:04 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-06-21 08:09:12 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu