Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-13 13:46:19 Obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje / Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych 110 i 189 położonych w obrębie Hipolitów, gm. Wiskitki Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-12-13 13:13:06 Komisje Rady / Komisje Rady Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-13 13:12:31 Rada Powiatu / Adresy mailowe do radnych Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-13 10:32:04 Obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje / Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania KD.711.37.2018 z dnia 10.12.2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa i przebudowa ul. Ogińskiego w Żyrardowie”. Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-12-13 08:09:05 Rada Powiatu / Rada Powiatu Żyrardowskiego Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-13 08:00:45 Komisje Rady / Komisje Rady Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-13 07:58:52 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Proponowany porządek obrad Komisji: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-13 07:57:24 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Terminy posiedzeń Komisji Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-13 07:56:35 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Projekty uchwał: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-13 07:54:49 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / Proponowany porządek obrad Sesji: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-13 07:54:06 Terminy posiedzeń Rady i Komisji R.P.Ż / NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE RADY: Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-12 15:15:06 Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Jerzego Popiełuszki / Zapytanie ofertowe na zakup paliwa do samochodów osobowych dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23 w 2019 roku. Ewa Bombała Publikacja artykułu
2018-12-12 15:11:29 Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Jerzego Popiełuszki / Zapytanie o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23 w 2019 roku. Ewa Bombała Publikacja artykułu
2018-12-10 11:43:02 2018r. / UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZMIENIAJĄCE UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-10 11:40:55 2018r. / UCHWAŁA Nr 6/V/18 w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-12-10 11:38:36 2018r. / UCHWAŁA Nr 5/VI/18 zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego za 2018 rok Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-12-10 11:34:23 2018r. / ZARZĄDZENIE NR 42/18 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 5/2018 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 5 lutego 2018 roku Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-10 08:04:39 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-12-10 08:02:18 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników