Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-19 15:49:33 Inne postępowania konkursowe Aktualne / PONOWNY KONKURSY 2018 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 15:48:46 Inne postępowania konkursowe Aktualne / PONOWNY KONKURSY 2018 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-19 15:12:55 2017r / UCHWAŁA Nr XXXV/219/17 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego. Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 14:55:27 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 14:54:36 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 14:32:44 ZP.272.1.19.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budową boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem lekkoatletycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza w Mszczonowie” / ZP.272.1.19.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad budową boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem lekkoatletycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza w Mszczonowie” Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-19 12:35:05 Wykaz danych o środowisku i jego ochronie / Decyzja o pozwoleniu na budowę – Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę hali magazynowo - produkcyjnej, stacji trafo, zbiornika i pompowni p.poż. wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ewid. Nr 1914 przy ul. Czystej 4 w Żyrardowie Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-03-19 12:23:17 Oświadczenia majątkowe / WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 12:22:19 Oświadczenia majątkowe / WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-03-19 12:20:40 Oświadczenia majątkowe / WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Maciej Ragan Edycja artykułu