Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-21 15:04:07 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-02-21 15:03:21 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-02-20 13:54:46 Konkursy personalne Aktualne / Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32B ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-02-20 13:28:26 Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami / ZADANIA I KOMPETENCJE WYDZIAŁU Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-02-20 11:10:17 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-02-20 10:57:59 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2018-02-20 10:51:29 ZP.272.2.2.2018 – „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki – etap III” – powiat żyrardowski – etap I / ZP.272.2.2.2018 – „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki – etap III” – powiat żyrardowski – etap I Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-02-20 10:14:44 Konkursy personalne Aktualne / Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 96 – 300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor/Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-02-19 13:38:20 Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami / Geo-Info Portal Maciej Ragan Publikacja artykułu
2018-02-19 13:36:27 Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami / System Informacji Przestrzennej Maciej Ragan Publikacja artykułu