Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 14:57:25 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2019-01-18 14:56:19 Rejestr zgłoszeń budowlanych / REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWLANYCH Maciej Ragan Edycja artykułu
2019-01-18 13:37:48 2019r. / UCHWAŁA Nr 17/VI/19 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii gminnej usytuowanej w gminie Mszczonów Maciej Ragan Publikacja artykułu
2019-01-18 13:36:11 2019r. / UCHWAŁA Nr 10/VI/19 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Maciej Ragan Publikacja artykułu
2019-01-18 13:34:29 2019r. / UCHWAŁA Nr 9/VI/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie Maciej Ragan Publikacja artykułu
2019-01-17 12:32:28 Obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje / Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania KD.711.37.2018 z dnia 15.01.2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa i przebudowa ulicy Ogińskiego w Żyrardowie” Maciej Ragan Publikacja artykułu
2019-01-15 14:37:13 Organizacje obywatelskie / EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO Maciej Ragan Edycja artykułu
2019-01-15 14:36:12 Organizacje obywatelskie / EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO Maciej Ragan Edycja artykułu
2019-01-15 09:41:53 Rozwoju i Budownictwa / Wydział Rozwoju i Budownictwa Maciej Ragan Edycja artykułu
2019-01-14 12:53:25 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Maciej Ragan Edycja artykułu