Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-08 10:55:57 Wykaz danych o środowisku i jego ochronie / Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci cieplnej i przyłączy cieplnych do budynków na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie Maciej Ragan Publikacja artykułu
2017-12-08 10:55:33 Wykaz danych o środowisku i jego ochronie / Decyzja o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci działki nr. ew. 84, 125/2 i 165/4 w miejscowości Bartniki ul. Parkowa, gmina Puszcza Mariańska Maciej Ragan Edycja artykułu
2017-12-07 12:57:08 Inne postępowania konkursowe Aktualne / Uchwała nr 349/V/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Maciej Ragan Edycja artykułu
2017-12-07 12:31:18 2017r / UCHWAŁA Nr 354/V/17 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe Maciej Ragan Publikacja artykułu
2017-12-07 12:30:19 2017r / UCHWAŁA Nr 353/V/17 w sprawie pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie oraz ogłoszenia ponownego naboru Maciej Ragan Publikacja artykułu
2017-12-07 12:29:09 2017r / UCHWAŁA Nr 352/V/17 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia negocjacji Maciej Ragan Publikacja artykułu
2017-12-07 12:28:50 2017r / UCHWAŁA Nr 351/V/17 w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Maciej Ragan Publikacja artykułu
2017-12-07 12:28:30 2017r / UCHWAŁA Nr 350/V/17 zmieniająca uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 217 rok Maciej Ragan Publikacja artykułu
2017-12-07 12:26:49 Konkursy personalne Aktualne / OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYRARDOWIE Maciej Ragan Publikacja artykułu
2017-12-07 12:26:28 Konkursy personalne Zakończone / OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYRARDOWIE Maciej Ragan Przeniesiono