Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, szczelnym szambem, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i do celów przeciwpożarowych oraz pozostałą infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

 
2014-09-01 12:03:58
Decyzja na budowę stacji paliw wraz z budynkiem obsługi stacji paliw oraz infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu w Żyrardowie.

 
2014-03-31 12:52:00
Decyzja nr RB6740.1.105.15 z dnia 09.12.2015r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę. Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,0 MW wraz z inwerterami stacją transformatorową i utwardzeniem terenu

2015-12-10 10:43:41
Decyzja nr RB.6740.1.126.2016 z dnia 12.04.2017r. o pozwoleniu na budowę – Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę parku wodnego „Water World of Poland” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

2017-05-12 10:20:38
Decyzja nr RB.6740.1.126.2016 z dnia 12.04.2017r. o pozwoleniu na budowę – Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę parku wodnego „Water World of Poland” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

2017-04-18 10:35:58
Decyzja odmawiająca uchylenia Decyzji zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na rozbudowę budynku magazynowo-biurowego

2015-11-20 13:22:10
Decyzja o odmowie pozwolenia na budowę - budowa nawierzchni utwardzonych dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji: sektor przyjmowania pojazdów, sektor magazynowania przyjętych pojazdów, sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne pochodzących z demontażu pojazdów, dróg dojazdowych i placów manewrowych, wagi przejezdnej przy ul. Roszarniczej w Żyrardowie

2018-08-09 14:56:46
Decyzja o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci działki nr. ew. 84, 125/2 i 165/4 w miejscowości Bartniki ul. Parkowa, gmina Puszcza Mariańska

2017-12-08 10:55:33
Decyzja o pozwoleniu na budowę- Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą techniczną, oświetleniem, masztem reklamowym i ogrodzeniem

2016-05-13 12:11:40
Decyzja o pozwoleniu na budowę- Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,0 MW wraz z inwerterami stacją transformatorową i utwardzeniem terenu

2016-07-04 14:15:34