Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

 
2015-01-08 13:25:37
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę – zmiana pozwolenia na budowę nr RB.7351/4/59/2010 z dnia 11.06.2010r. w zakresie zmiany przeznaczenia części magazynowej z częścią biurową na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, budowy wiaty magazynowej oraz zmiany projektu zagospodarowania działki

2015-11-20 13:21:29
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę – Zmiana planowanego sposobu użytkowania hali magazynowej na halę malarską wraz z przejazdem komunikacyjnym

2016-01-22 11:17:53
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę na przebudowę stacji paliw Lotos Paliwa Sp. z o.o.

2016-03-16 12:28:38
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – projekt zamienny dla budowy hali serw-napraw z zaplecze socjalno-biurowym oraz budynku myjni ze stan. diagnostycznym i zapleczem technicznym wraz z infrastrukturą techniczną, ogrodzeniem, reklamą, parkingami i placami utwardzonymi, budynkiem portierni

2016-04-26 13:24:58
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą techniczną, oświetleniem, masztem reklamowym i ogrodzeniem

2016-04-26 13:23:59
Wniosek o wydanie decyzji na przebudowę napowietrzej linii 110kV Żyrardów-Mszczonów na terenie gm. Radziejowice, miejscowość Słabomierz.

 
2015-05-12 12:37:08
Wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska od km 3+130 do 4+845,96 od km proj. 0+000 do km proj. 1+715,69.

 
2014-09-12 12:34:05
Wniosek o wydanie decyzji na budowę wagi samochodowej i przyłącza wody technologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie.

 
2014-03-31 12:50:55
Wniosek o wydanie decyzji na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, szczelnym szambem, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i do celów przeciwpożarowych oraz pozostałą infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

 
2014-05-05 09:33:24