Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022 oraz Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2011-2012”.

2015-11-05 13:31:01
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

2015-07-28 14:42:42
Pozwolenie na budowę – wniosek na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków

2015-06-11 14:47:19
FORMULARZE DO POBRANIA

 
2009-01-16 10:32:52
Spis kart informacyjnych dla kategorii I

 
2009-01-16 10:31:43
Spis kart informacyjnych dla kategorii H

 
2009-01-16 10:30:55
Spis kart informacyjnych dla kategorii G

 
2009-01-16 10:30:11
Spis kart informacyjnych dla kategorii F

 
2009-01-16 10:29:18
KARTA INFORMACYJNA DO FORMULARZA E

 
2009-01-16 09:55:13
Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie wieży radiowej z instalacją radioliniową oraz trunkingową

 
2009-01-16 09:50:27