Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wysokość podstawowych miesięcznych kwot dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole lub placówce oświatowej obowiązujących od 01.09.2018r.

2018-10-30 14:00:58
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 680 (adres nieruchomości Stare Kozłowice 100)

2018-09-12 09:54:42
Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działki ewidencyjnej 90/3 położonej w obrębie Osuchów, gm. Mszczonów

2018-09-07 14:29:37
DECYZJA z dnia 2018-09-05 Znak OŚ.6522.2.2018.KZ

2018-09-05 13:54:38
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu działek granic działek ewidencyjnych 176/1, 169, 86/2, 120 położonych w obrębie Waleriany, gm. Puszcza Mariańska

2018-08-14 13:39:53
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości położonej w Budy Mszczonowskie, gmina Radziejowice i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 257

2018-07-23 08:08:04
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości położonej przy ul. Legionów Polskich 50 w Żyrardowie i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 3448

2018-07-17 10:53:00
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości położonej przy ul. Legionów Polskich 50 w Żyrardowie i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 3448

2018-07-17 10:52:05
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości położonej przy ul. Gabriela Narutowicza w Żyrardowie i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4100/2

2018-07-10 08:38:57
Zezwolenie na transport odpadów

2018-07-03 08:35:49