Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Żyrardowie”.

2015-11-16 15:10:54
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

2016-01-25 10:07:32
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

 
2014-02-03 11:23:55
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

 
2014-02-27 15:30:41
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻYRARDOWIE DLA 25 OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

2016-07-08 10:13:59
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”

 
2012-03-13 11:05:29
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 10 dzieci powyżej 10 roku życia

 
2014-06-03 13:18:22
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 10 dzieci powyżej 10 roku życia

 

2014-11-28 11:56:57
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkursy ofert na realizację zadania pod nazwą: „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011006002501.pdf

2016-02-16 15:33:08
„Upowszechnianie praw obywatelskich wśród mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego poprzez prowadzenie biura porad obywatelskich”

 

2012-03-05 11:59:10