Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr 349/V/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2017-12-21 13:45:55
KONKURSY 2017 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

 

KONKURSY 2017 ROK 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie
Powiatu
Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzie
ży z terenów wiejskich”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. poz. 1300)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016

 

2017-04-06 13:10:43
UCHWAŁA Nr 260/V/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursów dla organizacji pozarządowych, ponownego ogłoszenia konkursów oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów

2017-03-01 14:06:34
UCHWAŁA Nr 254/V/17 w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

2017-02-13 12:33:48
Niniejszym informuje się, że publiczne otwarcie ofert w konkursach dla organizacji pozarządowych odbędzie się 15 lutego (środa) o godzinie 11.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

2017-02-10 14:40:09
KONKURSY 2017 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

 

KONKURSY 2017 ROK 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie
Powiatu
Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzie
ży z terenów wiejskich”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich
i niewydolnych wychowawczo”

4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. poz. 1300)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016

 

2017-01-30 13:29:24
UCHWAŁA NR 221/V/16 ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Żyrardowie"

2016-12-16 13:45:03
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻYRARDOWIE DLA 25 OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

2016-07-08 10:13:59
UCHWAŁA Nr 139/V/16 w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów

2016-03-21 08:13:48
UCHWAŁA Nr 132/V/16 w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów

2016-02-22 11:55:03