Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

 
2012-10-24 15:04:42
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”

 
2012-03-13 11:05:29
KONKURSY 2012 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”

 

 

2012-03-13 11:01:34
KONKURSY 2012 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Upowszechnianie praw obywatelskich wśród mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego poprzez prowadzenie biura porad obywatelskich 3. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

 
2012-03-13 10:57:38
„Upowszechnianie praw obywatelskich wśród mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego poprzez prowadzenie biura porad obywatelskich”

 

2012-03-05 11:59:10
KONKURSY 2013 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”

 
2013-01-15 14:44:07
KONKURSY 2014 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

 
2014-01-17 15:19:49
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

 
2014-02-03 11:23:55
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

 
2014-02-27 15:30:41
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE W 2014 ROKU DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC PRZY ZABYTKU

 
2014-04-17 10:57:43