Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr. 29/5 o powierzchni 3.01h położną w gminie Wiskitki w obrębie Guzów Cukrownia

2018-08-28 11:30:02
Starosta Powiatu Żyrardowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości: działka nr 27/6 o pow. 0,1710 ha położona w obrębie Adamowice gm. Mszczonów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1Z/00073777/1.

2018-05-08 10:15:05
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 29/5 o pow. 3,01 ha położona w obrębie Guzów Cukrownia gmina Wiskitki, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1Z/00043111/6.

2018-04-09 13:58:02
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żyrardowskiego przeznaczonej do zbycia: działka nr 29/5 położona w obrębie Guzów Cukrownia gm. Wiskitki o pow. 3,01ha.

2018-01-25 14:35:06
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia – działki w obrębie miejscowości Łubno gm. Wiskitki.

2018-01-08 10:41:00
Wykaz lokali mieszkalnych wraz boksami garażowymi i komórkami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, położonych w Studzieńcu gm. Puszcza Mariańska.

2017-12-06 13:17:30
Starosta Powiatu Żyrardowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości: działka nr 112/2 o pow. 0,06 ha położona w obrębie Wycześniak gm. Puszcza Mariańska.

2017-11-21 10:43:36
W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - Działka nr 27/6 położona w obrębie Adamowice gm. Mszczonów KW PL1Z/00073777/1

2017-08-16 14:30:44
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarnu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

2017-05-31 12:29:53
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości: Działki nr 4833/1, 4834, 4835 o łącznej pow. 4697 m2 położone w Żyrardowie przy ul. Kasztanowej / ul. Kościuszki, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta PL1Z/0005444/1. Nieruchomość zabudowana – budynek jednokondygnacyjny o pow. użytkowej 832 m2, wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna.

2015-11-23 12:29:52