Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXIII/143/16 – Uchwała Budżetowa Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

2016-12-28 09:25:10
Uchwała nr Pł.23.2017 Składu Orzkającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

2017-01-25 15:02:39
Uchwała Nr Pł.22.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

2017-01-25 15:00:52
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

UCHWAŁA Nr  281/V/17 zmieniająca uchwałę Budżetową  Powiatu Żyrardowskiego na 217 rok

UCHWAŁA Nr  296/V/17 zmieniająca uchwałę Budżetową  Powiatu Żyrardowskiego na 217 rok

UCHWAŁA Nr  328/V/17 zmieniająca uchwałę Budżetową  Powiatu Żyrardowskiego na 217 rok

UCHWAŁA Nr  335/V/17 zmieniająca uchwałę Budżetową  Powiatu Żyrardowskiego na 217 rok

UCHWAŁA Nr  350/V/17 zmieniająca uchwałę Budżetową  Powiatu Żyrardowskiego na 217 rok

2017-12-11 11:30:03
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXV/153/17 - zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXVI/159/17 - zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/165/17 – zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/172/17 – zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXIX/174/17 – zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/181/17 – zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXXI/183/17 – zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXXII/193/17 - zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIII/201/17 - zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIV/212/17 - zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/217/17 - zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

2018-01-08 08:33:30
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I kwartał 2017 roku

2017-04-28 14:08:13
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za II kwartał 2017 roku

2017-07-28 13:55:27
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za III kwartał 2017 roku

2017-10-26 14:57:30
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za rok 2017

2018-06-01 13:02:23
UCHWAŁA Nr XXXIX/240/18 – w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

2018-07-09 08:25:33