Nieodpłatna pomoc prawna 

 

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2017 roku

 

Lp

Adres

Godziny otwarcia

Osoba udzielająca

1.

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16
– punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek                                                                                                                                     1300-1700

Wtorek                                                                                                                                              1000-1400

Środa                                                                                                                                                   800-1200

Czwartek                                                                                                                                           1300-1700

Piątek           

1200-1600

Nr tel. (46) 854-33-93

 

mec. Beata Wiercioch-Bożałek

2.

Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1 (Urząd Miasta i Gminy)

 

Wtorek      

1200-1600

mec. Ewa Minor-Łunkiewicz

Środa                                                                                                                                                1300-1700

Czwartek                                                                                                                                             800-1200

mec. Włodzimierz Wiśniewski

Radziejowice, ul. Kubickiego 1 (Urząd Gminy)

Wtorek                                                                                                                                                800-1200

Czwartek                                                                                                                                           1145-1545

mec. Marcin Bulik

3.

Wiskitki, ul. Kościuszki 1

 

Środa                                                                                                                                                   800-1200

Czwartek                                                                                                                                           1000-1400

mec. Tomasz Stypułkowski

Piątek    

900-1300

mec. Aleksandra Regulska-Sobota

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Poniedziałek                                                                                                                                       800-1200

mec. Kamil Broniszewski

Środa                                                                                                                                                1200-1600

mec. Ewa Minor-Łunkiewicz

 

 

 

 

Wykaz osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 


Liczba odwiedzin : 2765
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2016-01-13 08:13:11
Czas publikacji: 2017-11-07 12:29:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak