Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA ROK 2015 – ART. 37 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROK O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2016 ROKU POZ. 1870 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

2017-05-31 16:05:56
UCHWAŁA Nr XXVII/163/17 – w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

2017-05-19 12:05:11
UCHWAŁA Nr XIII/74/15 - w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2016 rok.

2016-01-13 13:33:18
Uchwała Nr Pł.409.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2016 rok

2016-01-13 13:24:45
Uchwała Nr Pł.408.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku

2016-01-13 13:22:25
Uchwała Nr Pł.56.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2016 roku

2016-02-09 08:09:39
Uchwała Nr Pł.57.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2016 roku

2016-02-09 08:10:58
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU - UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

2017-01-09 09:44:46
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU - UCHWAŁY RADY POWIATU

2016-12-27 11:46:07
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I kwartał 2016 roku

2016-05-13 12:15:00