Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 40/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-11-21 10:01:33
ZARZĄDZENIE NR 39/18 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Inspektor (Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych) w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2018-11-09 08:10:18
ZARZĄDZENIE NR 38/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-11-08 11:36:53
ZARZĄDZENIE NR 37/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-10-29 15:38:24
Zarządzenie Nr 36/18 ZARZĄDZENIE NR 36/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego, co do których Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie złożyło wniosek o nieodpłatne przekazanie

2018-10-30 11:41:37
Zarządzenie Nr 35/18 w sprawie wyłączenia przewodniczącego Komisji Pana Sebastiana Litewnickiego i wyznaczenie Pana Macieja Ragana jako przewodniczącego Komisji w sprawie dokonania oceny przydatności zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, co do których Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie złożyło wniosek o nieodpłatne przekazanie

2018-10-30 11:38:41
ZARZĄDZENIE NR 34/18 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Inspektor/podinspektor/Specjalista w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2018-10-05 11:01:54
ZARZĄDZENIE NR 33/18 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Rozwoju i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2018-10-05 11:00:55
ZARZĄDZENIE NR 32/18 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Geodeta/Starszy geodeta/Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2018-09-18 08:42:32
ZARZĄDZENIE NR 31/18 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Geodeta/Starszy geodeta/Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2018-09-04 12:50:16