Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 32/18 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Geodeta/Starszy geodeta/Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2018-09-18 08:42:32
ZARZĄDZENIE NR 31/18 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Geodeta/Starszy geodeta/Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2018-09-04 12:50:16
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski

2018-09-03 10:01:39
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

2018-08-22 13:37:40
ZARZĄDZENIE NR 27/18 w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która przeszła na własność Gminy Radziejowice

2018-07-04 10:51:52
ZARZĄDZENIE NR 26/18 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza (Host Nation Support – HNS)

2018-07-04 10:50:31
Zarządzenie nr. 25/2018 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku

2018-06-27 11:13:58
ZARZĄDZENIE NR 24/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-06-21 08:52:37
ZARZĄDZENIE NR 23/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-06-21 08:51:39
ZARZĄDZENIE NR 22/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

2018-07-19 14:36:11