Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Inspektor/Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Zarządzenie Nr 11/2018

2018-03-13 14:18:20
Zarządzenie NR 10/2018 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2018

Zarządzenie Nr 10/2018

2018-03-13 14:16:38
ZARZĄDZENIE NR 9/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-03-08 13:53:39
ZARZĄDZENIE NR 8/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-03-05 15:22:16
ZARZĄDZENIE NR 7/18 w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Organizacji Obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą polską i 20-lecia powstania Powiatu Żyrardowskiego

2018-03-05 15:21:39
ZARZĄDZENIE NR 5/18 w sprawie wprowadzenia instrukcji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Starostwa powiatowego w Żyrardowie

2018-03-05 15:15:23
ZARZĄDZENIE NR 4/18 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

2018-03-05 15:10:53
ZARZĄDZENIE NR 3/18 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie

2018-02-07 09:06:54
ZARZĄDZENIE NR 2/18 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze Referent/Podinspektor (w celu zastępstwa) w Wydziale Finasowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

2018-01-26 11:50:33
ZARZĄDZENIE NR 1/18 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2018-01-05 08:27:32