Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 49/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2017-12-28 15:32:58
ZARZĄDZENIE NR 48/17 w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

2017-12-28 15:30:40
ZARZĄDZENIE NR 47/17 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2017-12-27 15:10:30
ZARZĄDZENIE NR 46/17 w sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dni wolnych od pracy

2017-12-20 15:38:26
ZARZĄDZENIE NR 45/17 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi (garaż, komórka) przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Studzieńcu gm. Puszcza Mariańska.

2017-12-06 13:09:30
ZARZĄDZENIE NR 44/17 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

2017-12-06 12:53:15
ZARZĄDZENIE NR 43/17 w sprawie powołania komisji kontroli i odbioru prac geodezyjnych.

2017-12-01 14:49:09
ZARZĄDZENIE NR 42/17 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, położonej w obrębie Kamion gmina Puszcza Mariańska.

2017-11-30 11:32:55
ZARZĄDZENIE NR 41/17 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektor w powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

2017-11-30 13:34:48
ZARZĄDZENIE NR 40/17 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Żyrardowskim.

2017-11-21 11:26:20