Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 38/16 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Starostwa.

2017-01-05 14:04:47
ZARZĄDZENIE NR 37/16 w sprawie powołania komisji w celu dokonania oględzin i sporządzenia projektu protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec gmina Puszcza Mariańska do Zasobu Skarbu Państwa.

2017-01-05 12:22:52
ZARZĄDZENIE NR 36/16 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko urzędnicze Główny Specjalista – Pełnomocnik ds. zamówień Publicznych i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

2017-01-05 12:22:22
ZARZĄDZENIE NR 35/16 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

2017-01-05 12:21:34
ZARZĄDZENIE NR 34/16 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektor (Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych) w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

2016-12-23 08:33:10
ZARZĄDZENIE NR 33/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2016-12-12 15:10:05
ZARZĄDZENIE NR 32/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2016-11-25 09:02:05
ZARZĄDZENIE NR 31/16 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

2016-11-25 09:01:21
ZARZĄDZENIE NR 30/16 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko urzędnicze Geodeta/Starszy geodeta/Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

2016-11-09 13:38:43
ZARZĄDZENIE NR 29/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2016-10-11 14:33:25