Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie zasad ewidencjonowania wydatków ponoszonych na cele strukturalne

2016-02-18 08:25:00
ZARZĄDZENIE NR 40/15 w sprawie wprowadzenia instrukcji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

2016-02-18 08:24:18
ZARZĄDZENIE NR 39/15 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

2016-02-18 08:23:35
ZARZĄDZENIE NR 38/15 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko Specjalista w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2015-12-29 14:43:18
ZARZĄDZENIE NR 37/15 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2015-12-31 13:11:12
ZARZĄDZENIE NR 36/15 w sprawie powołania stałej komisji ds. gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatu Żyrardowskiego.

2015-12-07 13:11:48
ZARZĄDZENIE NR 35/15 w sprawie przyjęcia instrukcji gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Starostwa powiatowego w Żyrardowie.

2015-12-07 13:10:39
ZARZĄDZENIE NR 32/15 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko urzędnicze Pełnomocnik ds. Promocji i Współpracy z Unią Europejską w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

2015-10-21 14:10:33
ZARZĄDZENIE NR 31/15 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

2015-09-21 12:35:53
ZARZĄDZENIE NR 30/15 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

2015-09-21 12:35:17