Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr 381/V/18 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

2018-03-21 11:35:51
UCHWAŁA Nr 380/V/18 w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych przez NGO, pozostawienia bez rozstrzygnięcia konkursów ofert oraz upoważnienia Członków Zarządu do podpisania umów.

2018-03-21 14:34:34
UCHWAŁA Nr 379/V/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

2018-03-21 11:35:17
UCHWAŁA Nr 378/V/18 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2017 rok oraz wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2017 rok.

2018-03-21 11:34:58
UCHWAŁA Nr 377/V/18 w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok

2018-03-21 11:34:40
UCHWAŁA Nr 376/V/18 w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola Polska – Górki od km 2+0,68,00 do 5+928,58

2018-03-12 13:41:58
UCHWAŁA Nr 375/V/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

2018-03-05 13:57:55
UCHWAŁA Nr 374/V/18 w sprawie instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przez podlegle jednostki organizacyjne, sporządzania łącznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego bilansu Powiatu Żyrardowskiego.

2018-03-05 12:29:35
UCHWAŁA Nr 373/V/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2018-03-05 12:26:46
UCHWAŁA Nr 372/V/18 w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych.

2018-03-05 12:26:03