Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr 425/V/18 w sprawie powołania dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego

2018-09-03 12:18:57
UCHWAŁA Nr 424/V/18 w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok

2018-09-03 12:15:14
UCHWAŁA Nr 423/V/18 zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego za 2018 rok

2018-09-03 12:06:16
UCHWAŁA Nr 422/V/18 w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

2018-09-03 12:03:08
UCHWAŁA Nr 421/V/18 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego, kształtowania się WPF oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za I półrocze 2018r.

2018-09-03 11:59:18
UCHWAŁA Nr 420/V/18 w sprawie wydania opinii dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza-Mszczonów

2018-09-03 11:58:27
UCHWAŁA Nr 419/V/18 w sprawie wydania opinii dot. rozbudowy i przebudowy ulicy Ogińskiego w Żyrardowie

2018-09-03 11:57:35
UCHWAŁA Nr 418/V/18 w sprawie wydania opinii dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów

2018-09-03 11:56:39
UCHWAŁA Nr 417/V/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 306/V/17 Zarządu powiatu Żyrardowskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Domu pomocy Społecznej w Żyrardowie

2018-09-07 08:42:58
UCHWAŁA Nr 416/V/18 w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok

2018-08-14 14:29:36