Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr 8/V/15 w sprawie kontroli w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żyrardowskiego w 2015 roku

 
2015-01-21 12:05:10
UCHWAŁA Nr 10/V/15 w sprawie wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie

 
2015-01-22 12:42:00
UCHWAŁA Nr 9/V/15 w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

 
2015-02-03 13:42:11
UCHWAŁA Nr 11/V/15 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem

 
2015-02-17 15:09:59
UCHWAŁA Nr 15/V/15 w sprawie określenia zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w 2015 roku oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 
2015-02-17 15:11:57
UCHWAŁA Nr 12/V/15 w sprawie planów finansowych na 2015 rok

 
2015-02-20 10:43:12
UCHWAŁA Nr 16/V/15 w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiskitki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

 
2015-02-20 14:16:00
UCHWAŁA Nr 18/V/15 udzielająca pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku oraz podpisania umowy w ramach Konkursu 2015 Erasmus+”Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1, Mobilność kadry i uczniów” z Unijnego Programu w Dziedzinie Kształcenia, Szkoleń, Młodzieży i Sportu 2014-2010

 
2015-02-25 12:17:44
UCHWAŁA Nr 19/V/15 udzielająca pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku oraz podpisania umowy w ramach Konkursu 2015 Erasmus+”Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1, Mobilność kadry i uczniów” z Unijnego Programu w Dziedzinie Kształcenia, Szkoleń, Młodzieży i Sportu 2014-2010

 
2015-02-25 12:18:59
UCHWAŁA Nr 13/V/15 w sprawie umorzenia należności przejętych przez Powiat Żyrardowski w związku z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

 
2015-02-26 11:07:10