Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXXIX/249/18 - w sprawie załatwienia skargi na Starostę Powiatu Żyrardowskiego.

2018-07-09 10:54:28
UCHWAŁA Nr XXXIX/248/18 – w sprawie załatwienia skargi na dyrektora PUP w Żyrardowie.

2018-07-09 08:21:31
UCHWAŁA Nr XXXIX/247/18 – w sprawie załatwienia skargi na dyrektora PCPR w Żyrardowie.

2018-07-09 08:19:51
UCHWAŁA Nr XXXIX/246/18 – w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok”.

2018-07-09 08:18:03
UCHWAŁA Nr XXXIX/245/18 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora rodzinnej Pieczy zastępczej za 2017 rok.

2018-07-09 08:16:11
UCHWAŁA Nr XXXIX/244/18 – w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na lata 2018-2020.

2018-07-09 08:14:30
UCHWAŁA Nr XXXIX/243/18 – w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie za 2017 rok.

2018-07-09 08:12:14
UCHWAŁA Nr XXXIX/242/18 – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

2018-07-09 08:06:44
UCHWAŁA Nr XXXIX/241/18 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

2018-07-09 08:05:30
UCHWAŁA Nr XXXIX/240/18 – w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

2018-07-09 08:00:24