Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXXVII/231/18 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich przechowywanie na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

2018-03-20 08:26:21
UCHWAŁA Nr XXXVII/230/18 - w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

2018-03-20 08:25:16
UCHWAŁA Nr XXXVII/229/18 - w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku.

2018-03-20 08:24:05
UCHWAŁA Nr XXXVII/228/18 - zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

2018-03-20 08:20:28
UCHWAŁA Nr XXXVII/227/18 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

2018-03-20 08:17:56
UCHWAŁA Nr XXXVI/226/18 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2018-01-29 12:51:37