Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XLI/259/18 – w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

2018-11-05 11:53:58
UCHWAŁA Nr XLI/258/18 – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/229/18 w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku.

2018-11-05 11:51:52
UCHWAŁA Nr XLI/257/18 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żyrardowskiego.

2018-11-05 11:46:18
UCHWAŁA Nr XLI/256/18 – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

2018-11-05 11:28:01
UCHWAŁA Nr XLI/255/18 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

2018-11-05 11:45:33
UCHWAŁA Nr XL/254/18 – w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i jej składu osobowego.

2018-09-26 12:50:57
UCHWAŁA Nr XL/253/18 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żyrardowskiego

2018-09-26 12:50:05
UCHWAŁA Nr XL/252/18 – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/229/18 w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku.

2018-09-26 12:48:48
UCHWAŁA Nr XL/251/18 – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

2018-09-26 12:44:56
UCHWAŁA Nr XL/250/18 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

2018-09-26 12:42:11