Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXXV/225/17 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2018-01-08 08:31:16
UCHWAŁA Nr XXXV/224/17 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

2018-01-08 08:30:11
UCHWAŁA Nr XXXV/223/17 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

2018-01-08 08:28:49
UCHWAŁA Nr XXXV/222/17 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy Partnerskiej.

2018-01-08 08:27:51
UCHWAŁA Nr XXXV/221/17 - w sprawie załatwienia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

2018-01-08 08:26:56
UCHWAŁA Nr XXXV/220/17 - w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

2018-01-08 08:22:47
UCHWAŁA Nr XXXV/219/17 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

2018-03-19 15:12:55
UCHWAŁA Nr XXXV/218/17 - w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

2018-01-08 08:20:04
UCHWAŁA Nr XXXV/217/17 - zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

2018-01-08 08:17:01
UCHWAŁA Nr XXXV/216/17 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

2018-01-08 08:15:01