Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXIV/151/16 - w sprawie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

2017-01-09 12:31:31
UCHWAŁA Nr XXIV/150/16 - w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

2017-01-09 12:30:28
UCHWAŁA Nr XXIV/149/16 - w sprawie w sprawie delegowania radnych w skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie.

2017-01-09 12:29:44
UCHWAŁA Nr XXIV/148/16 - w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego a także trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

2017-01-09 12:27:33
UCHWAŁA Nr XXIV/147/16 - w sprawie w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

2017-01-09 12:26:15
UCHWAŁA Nr XXIII/146/16 - w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Radziejowice od km 114+060 do 116+026 i zaliczenia do kategorii drogi gminnej.

2016-12-28 09:23:11
UCHWAŁA Nr XXIII/145/16 – w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Mszczonów – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50 i zaliczenia do kategorii drogi gminnej.

2016-12-28 09:21:39
UCHWAŁA Nr XXIII/144/16 – w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego w roku 2017.

2016-12-28 09:20:25
UCHWAŁA Nr XXIII/143/16 – Uchwała Budżetowa Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok.

2016-12-28 09:18:59
UCHWAŁA Nr XXIII/142/16 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

2016-12-28 09:16:29