Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Terminy posiedzeń Komisji

Komisja Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej - 26.06.2018 roku o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego29.06.2018 rok, godz. 9.00 – posiedzenie odbędzie się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

 

 

 

 

 

2018-06-21 09:24:06
Proponowany porządek obrad Komisji:

Komisja Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

Proponowany porządek obrad:                                 

1)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie za 2017 rok.

2)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na lata 2018-2020.

3)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora rodzinnej Pieczy zastępczej na lata 2018-2020.

4)     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok”.

5)     Sprawy różne.

 

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 

 

Porządek obrad:

1)   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

2)   Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

3)  Sprawy różne.

 

 

 

2018-06-21 09:24:54
Proponowany porządek obrad Sesji:

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2017 rok.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

6.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie za 2017 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na lata 2018-2020.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora rodzinnej Pieczy zastępczej na lata 2018-2020.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok”.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na dyrektora PCPR w Żyrardowie.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na dyrektora PUP w Żyrardowie.

 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Starostę Powiatu Żyrardowskiego.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

15.  Informacja z działalności Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie za rok 2018.

Stanowisko w sprawie w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa – Modlin oraz poparcia mieszkańców Gminy Wiskitki protestujących przeciwko dotyczącego planowanej budowy lotniska na zamieszkałych przez nich terenach.

16.  Przyjęcie stanowiska w sprawie w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa – Modlin oraz poparcia mieszkańców Gminy Wiskitki protestujących przeciwko planowanej budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego  na zamieszkanych przez nich terenach.

17.  Informacja o pracy Zarządu.

18.  Interpelacje i wnioski radnych.

19.Zakończenie obrad.

2018-06-21 09:26:31
Projekty uchwał:

2018-06-21 11:18:21
NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE RADY:

Data: 29.06.2018 rok, godz. 10.00

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15

2018-06-21 09:27:27