Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE RADY:

Data: 21.12.2018 rok, godz. 10.00

Miejsce: Sala konferencyjna w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4

2018-12-13 07:54:06
Proponowany porządek obrad Sesji:

Proponowany porządek obrad: 

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

4.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich przechowywanie na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

9.      Informacja o pracy Zarządu.

10.    Interpelacje i zapytania radnych.

11.    Zakończenie obrad.

 

 

 

 

2018-12-14 14:01:32
Projekty uchwał:

2018-12-14 14:32:44
Terminy posiedzeń Komisji

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Powiatu Żyrardowskiego odbedzie się 19.12.2018 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4.

2018-12-13 07:57:24
Proponowany porządek obrad Komisji:

Tematem obrad Komisji Rady Powiatu Żyrardowskiego będzie zaopiniowanie projektu Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok.

2018-12-13 07:58:52