Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr V/21/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

 
2015-02-03 13:48:37
UCHWAŁA Nr V/22/15 Budżetowa Powiatu Żyrardowskiego na 2015 rok.

 
2015-02-03 13:49:06
UCHWAŁA Nr V/23/15 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Żyrardowskiego.

 
2015-02-03 13:49:36
UCHWAŁA Nr V/24/15 w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zarządzania droga powiatową.

 
2015-02-03 13:50:07
UCHWAŁA Nr VI/25/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

 
2015-03-09 14:53:25
UCHWAŁA Nr VI/26/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2015 rok.

 
2015-03-09 15:00:58
UCHWAŁA Nr VI/27/15 w sprawie zatwierdzenia środków PFRON przypadających wg. algorytmu w 2015 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 
2015-03-03 08:58:26
UCHWAŁA Nr VI/28/15 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej przy Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie.

 
2015-03-03 08:58:57
UCHWAŁA Nr VI/29/15 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 
2015-03-03 08:59:20
UCHWAŁA Nr VI/30/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Powiatu Żyrardowskiego na rok 2015.

 
2015-03-03 09:07:49