Rejestr zarządzeń Starosty 

 

  

Rejestr zarządzeń Starosty

 

Rejestr prowadzi Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki
pok. 210 II piętro tel. (0-46) 855-37-17 wew. 39

 

 

 


 

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu

 

Rejestr prowadzi Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki
pok. 210 II piętro tel. (0-46) 855-37-17 wew. 39

 

 

 


 

Rejestr protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu

 

Rejestr prowadzi Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki
pok. 210 II piętro tel. (0-46) 855-37-17 wew. 39

 

 

 


Rejestr umów 

 

Rejestr prowadzi Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki
pok. 210 II piętro tel. (0-46) 855-37-17 wew. 39


 

 

Rejestr skarg i wniosków

 

Rejestr prowadzi Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki
pok. 210 II piętro tel. (0-46) 855-37-17 wew. 39

 

 


 

Rejestr uchwał Rady Powiatu

 

Rejestr prowadzi Ewa Mulczyńska, Maciej Ragan – Wydział Organizacyjny
pok. 205 II piętro tel. (0-46) 855-37-17 wew. 52 

 


 

Rejestr skarg kierowanych do Rady Powiatu

 

Rejestr prowadzi Ewa Mulczyńska, Maciej Ragan – Wydział Organizacyjny
pok. 205 II piętro tel. (0-46) 855-37-17 wew. 52

 

 


 

Rejestr stowarzyszeń

 

Rejestr prowadzi Małgorzata Jackowska – Wydział Organizacyjny
I piętro tel. (0-46) 855-37-17 wew. 41

 


Rejestr poborowych

 

Rejestr prowadzi Marian Snopczyński – Pełnomocnik ds. informacji niejawnej

pok. 111 I piętro tel. (0-46) 855-37-17 wew. 31

 


Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego
z kluazulą zastrzeżone

 

Rejestr prowadzi Marian Snopczyński – Pełnomocnik ds. informacji niejawnej

pok. 111 I piętro tel. (0-46) 855-37-17 wew. 31

 

  


Liczba odwiedzin : 3151
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2008-11-28 11:09:18
Czas publikacji: 2008-11-28 11:09:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak