Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą techniczną, oświetleniem, masztem reklamowym i ogrodzeniem

2016-04-26 13:23:59
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – projekt zamienny dla budowy hali serw-napraw z zaplecze socjalno-biurowym oraz budynku myjni ze stan. diagnostycznym i zapleczem technicznym wraz z infrastrukturą techniczną, ogrodzeniem, reklamą, parkingami i placami utwardzonymi, budynkiem portierni

2016-04-26 13:24:58
Decyzja o pozwoleniu na budowę- Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą techniczną, oświetleniem, masztem reklamowym i ogrodzeniem

2016-05-13 12:11:40
Decyzja o pozwoleniu na budowę- Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,0 MW wraz z inwerterami stacją transformatorową i utwardzeniem terenu

2016-07-04 14:15:34
Wniosek o pozwolenie na budowę- Przebudowa rowu 51 polegająca na budowie przepustu mającego za zadanie limitowane odprowadzanie wody opadowej do dalszego odcinka rowu poza granice miasta, likwidacji przepustu o średnicy 2x0.8 metra oraz adaptacji koryta rowu na wykonanie zbiornika czasowej retencji wody opadowej w Żyrardowie

2016-07-11 14:34:28
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa elektrowni wiatrowych szt. 2 łącznej mocy do 2,0MW

2016-07-19 12:46:34