Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska od km 3+130 do 4+845,96 od km proj. 0+000 do km proj. 1+715,69.

 
2014-09-12 12:34:05
Pozwolenie na budowę – wniosek na przebudowę napowietrznej linii 110KV Żyrardów-Mszczonów.

 
2014-09-26 14:24:30
Pozwolenie na budowę – decyzja na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, podziemnym zbiornikiem wód opadowych, myjnią samochodową, budynkiem diagnostyki oraz infrastrukturą techniczną

 
2014-09-26 14:27:13
Pozwolenie na budowę – wniosek na rozbudowę budynku magazynowego o halę magazynową z częścią biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą

 
2014-10-01 13:25:55
Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska od km 3+130 do 4+845,69 od km proj. 0+000 do km proj. 1+715,69

 
2014-10-31 11:06:04
Wniosek o pozwolenie na budowę – zmianę sposobu użytkowania części parteru budynku produkcyjnego na browar rzemieślniczy i budowę instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny oraz przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową w budynku produkcyjnym

 
2014-11-04 13:17:44
Decyzja o pozwoleniu na budowę – Zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku produkcyjnego na browar rzemieślniczy i budowa instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny oraz przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową w budynku produkcyjnym.

 
2014-12-03 10:02:26
Wniosek o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

 
2015-01-08 13:25:37
Wniosek o pozwolenie na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

 
2015-01-29 11:06:08
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Żyrardowie.

 
2015-02-20 09:29:46