Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek na przebudowę napowietrznej linii 110KV Żyrardów-Mszczonów.

 
2014-04-24 15:24:23
Wniosek o wydanie decyzji na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, szczelnym szambem, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i do celów przeciwpożarowych oraz pozostałą infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

 
2014-05-05 09:33:24
Decyzja o pozwoleniu na budowę na przebudowę napowietrznej linii 110KV Żyrardów-Mszczonów.

 
2014-05-29 11:01:04
Decyzja na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, szczelnym szambem, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i do celów przeciwpożarowych oraz pozostałą infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

 
2014-09-01 12:03:58
Wniosek o wydanie decyzji na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, podziemnym zbiornikiem wód opadowych, myjnią samochodową, budynkiem diagnostyki oraz infrastrukturą techniczną

 
2014-09-01 12:05:32
Wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska od km 3+130 do 4+845,96 od km proj. 0+000 do km proj. 1+715,69.

 
2014-09-12 12:34:05
Pozwolenie na budowę – wniosek na przebudowę napowietrznej linii 110KV Żyrardów-Mszczonów.

 
2014-09-26 14:24:30
Pozwolenie na budowę – decyzja na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, podziemnym zbiornikiem wód opadowych, myjnią samochodową, budynkiem diagnostyki oraz infrastrukturą techniczną

 
2014-09-26 14:27:13
Pozwolenie na budowę – wniosek na rozbudowę budynku magazynowego o halę magazynową z częścią biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą

 
2014-10-01 13:25:55
Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska od km 3+130 do 4+845,69 od km proj. 0+000 do km proj. 1+715,69

 
2014-10-31 11:06:04