Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Osada Młyńska” w Żyrardowie

2017-01-09 12:41:08
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Północnej Dzielnicy Żyrardowa

2016-12-30 12:10:46
Decyzja o pozwoleniu na budowę- Przebudowa rowu 51 polegająca na budowie przepustu mającego za zadanie limitowane odprowadzanie wody opadowej do dalszego odcinka rowu poza granice miasta, likwidacji przepustu o średnicy2x0.8 metra oraz adaptacji koryta rowu na wykonanie zbiornika czasowej retencji wody opadowej w Żyrardowie

2016-10-19 11:55:46
Wniosek o wydanie decyzji na budowę wagi samochodowej i przyłącza wody technologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie.

 
2014-03-31 12:50:55
Decyzja na budowę stacji paliw wraz z budynkiem obsługi stacji paliw oraz infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu w Żyrardowie.

 
2014-03-31 12:52:00
Wniosek na przebudowę napowietrznej linii 110KV Żyrardów-Mszczonów.

 
2014-04-24 15:24:23
Wniosek o wydanie decyzji na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, szczelnym szambem, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i do celów przeciwpożarowych oraz pozostałą infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

 
2014-05-05 09:33:24
Decyzja o pozwoleniu na budowę na przebudowę napowietrznej linii 110KV Żyrardów-Mszczonów.

 
2014-05-29 11:01:04
Decyzja na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, szczelnym szambem, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i do celów przeciwpożarowych oraz pozostałą infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

 
2014-09-01 12:03:58
Wniosek o wydanie decyzji na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, podziemnym zbiornikiem wód opadowych, myjnią samochodową, budynkiem diagnostyki oraz infrastrukturą techniczną

 
2014-09-01 12:05:32