Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja o pozwoleniu na budowę – Budowa sieci cieplnej i przyłączy cieplnych do budynków na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie

2017-12-18 14:31:29
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci cieplnej i przyłączy cieplnych do budynków na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie

2017-12-08 10:55:57
Decyzja o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci działki nr. ew. 84, 125/2 i 165/4 w miejscowości Bartniki ul. Parkowa, gmina Puszcza Mariańska

2017-12-08 10:55:33
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci działki nr ew. 84,125/2 i 165/4 w miejscowości Bartniki ul. Parkowa, gm. Puszcza Mariańska

2017-08-01 12:49:03
Decyzja nr RB.6740.1.126.2016 z dnia 12.04.2017r. o pozwoleniu na budowę – Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę parku wodnego „Water World of Poland” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

2017-05-12 10:20:38
Decyzja nr RB.6740.1.126.2016 z dnia 12.04.2017r. o pozwoleniu na budowę – Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę parku wodnego „Water World of Poland” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

2017-04-18 10:35:58
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę nr RB.6740.5.23.2017 z dnia 27.02.2017r – Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie

2017-03-21 09:52:48
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę nr RB.6740.5.21.2017 z dnia 27.02.2017r – Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Hulki Laskowskiego w Żyrardowie

2017-03-21 09:52:06
Decyzja o pozwoleniu na budowę - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Roszarniczej i ul. Mickiewicza w Żyrardowie

2017-03-21 09:51:24
Decyzja o pozwoleniu na budowę - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grenadierów, ul. Reja i ul. Chrobrego w Żyrardowie

2017-03-21 09:50:36
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa parku wodnego „Water World of Poland” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

2017-03-15 10:44:30
Decyzja o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Osada Młyńska” w Żyrardowie

2017-02-22 10:43:43
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Północnej Dzielnicy Żyrardowa

2017-02-15 10:07:51
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie

2017-02-15 10:07:07
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie

2017-02-07 15:21:47
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Hulki Laskowskiego w Żyrardowie

2017-02-07 15:21:09
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Roszarniczej i ulicy Mickiewicza w Żyrardowie

2017-02-07 15:20:30
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grenadierów, ulicy Reja i ulicy Chrobrego w Żyrardowie

2017-02-07 15:19:46
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa stacji paliw na działce o nr ewid.: 10/4, 11 Wymysłów, gm. Mszczonów

2017-01-18 11:48:26
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wypoczynkowej w Żyrardowie

2017-01-18 11:47:29
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Osada Młyńska” w Żyrardowie

2017-01-09 12:41:08
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Północnej Dzielnicy Żyrardowa

2016-12-30 12:10:46
Decyzja o pozwoleniu na budowę- Przebudowa rowu 51 polegająca na budowie przepustu mającego za zadanie limitowane odprowadzanie wody opadowej do dalszego odcinka rowu poza granice miasta, likwidacji przepustu o średnicy2x0.8 metra oraz adaptacji koryta rowu na wykonanie zbiornika czasowej retencji wody opadowej w Żyrardowie

2016-10-19 11:55:46
Wniosek o wydanie decyzji na budowę wagi samochodowej i przyłącza wody technologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie.

 
2014-03-31 12:50:55
Decyzja na budowę stacji paliw wraz z budynkiem obsługi stacji paliw oraz infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu w Żyrardowie.

 
2014-03-31 12:52:00
Wniosek na przebudowę napowietrznej linii 110KV Żyrardów-Mszczonów.

 
2014-04-24 15:24:23
Wniosek o wydanie decyzji na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, szczelnym szambem, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i do celów przeciwpożarowych oraz pozostałą infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

 
2014-05-05 09:33:24
Decyzja o pozwoleniu na budowę na przebudowę napowietrznej linii 110KV Żyrardów-Mszczonów.

 
2014-05-29 11:01:04
Decyzja na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, szczelnym szambem, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i do celów przeciwpożarowych oraz pozostałą infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

 
2014-09-01 12:03:58
Wniosek o wydanie decyzji na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, podziemnym zbiornikiem wód opadowych, myjnią samochodową, budynkiem diagnostyki oraz infrastrukturą techniczną

 
2014-09-01 12:05:32
Wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska od km 3+130 do 4+845,96 od km proj. 0+000 do km proj. 1+715,69.

 
2014-09-12 12:34:05
Pozwolenie na budowę – wniosek na przebudowę napowietrznej linii 110KV Żyrardów-Mszczonów.

 
2014-09-26 14:24:30
Pozwolenie na budowę – decyzja na budowę stacji paliw płynnych wraz z budynkiem do obsługi podróżnych, wiatą nad dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem paliw, podziemnym zbiornikiem gazu, podziemnym zbiornikiem wód opadowych, myjnią samochodową, budynkiem diagnostyki oraz infrastrukturą techniczną

 
2014-09-26 14:27:13
Pozwolenie na budowę – wniosek na rozbudowę budynku magazynowego o halę magazynową z częścią biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą

 
2014-10-01 13:25:55
Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska od km 3+130 do 4+845,69 od km proj. 0+000 do km proj. 1+715,69

 
2014-10-31 11:06:04
Wniosek o pozwolenie na budowę – zmianę sposobu użytkowania części parteru budynku produkcyjnego na browar rzemieślniczy i budowę instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny oraz przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową w budynku produkcyjnym

 
2014-11-04 13:17:44
Decyzja o pozwoleniu na budowę – Zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku produkcyjnego na browar rzemieślniczy i budowa instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny oraz przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową w budynku produkcyjnym.

 
2014-12-03 10:02:26
Wniosek o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

 
2015-01-08 13:25:37
Wniosek o pozwolenie na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

 
2015-01-29 11:06:08
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Żyrardowie.

 
2015-02-20 09:29:46