Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o pozwolenie na budowę – budowa kładki dla pieszych i chodnika w ciągu drogi gminnej działka nr ew. 71/9, 92, 93/1, 206 miejscowość Mrozy ul. Wspólna, gmina Puszcza Mariańska

2018-10-10 14:23:17
Decyzja o odmowie pozwolenia na budowę - budowa nawierzchni utwardzonych dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji: sektor przyjmowania pojazdów, sektor magazynowania przyjętych pojazdów, sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne pochodzących z demontażu pojazdów, dróg dojazdowych i placów manewrowych, wagi przejezdnej przy ul. Roszarniczej w Żyrardowie

2018-08-09 14:56:46
Wniosek o pozwolenie na budowę – budowa nawierzchni utwardzonych dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji: sektor przyjmowania pojazdów, sektor magazynowania przyjętych pojazdów, sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne pochodzących z demontażu pojazdów, dróg dojazdowych i placów manewrowych, wagi przejezdnej przy ul. Roszarniczej w Żyrardowie

2018-04-11 11:15:10
Decyzja o pozwoleniu na budowę – Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę hali magazynowo - produkcyjnej, stacji trafo, zbiornika i pompowni p.poż. wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ewid. Nr 1914 przy ul. Czystej 4 w Żyrardowie

2018-03-19 12:35:05
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa hali magazynowo-produkcyjnej, stacji trafo, zbiornika i przepompowni p.poż oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą

2018-01-25 13:03:49
Decyzja o pozwoleniu na budowę – Budowa sieci cieplnej i przyłączy cieplnych do budynków na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie

2017-12-18 14:31:29
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci cieplnej i przyłączy cieplnych do budynków na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie

2017-12-08 10:55:57
Decyzja o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci działki nr. ew. 84, 125/2 i 165/4 w miejscowości Bartniki ul. Parkowa, gmina Puszcza Mariańska

2017-12-08 10:55:33
Wniosek o pozwolenie na budowę – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci działki nr ew. 84,125/2 i 165/4 w miejscowości Bartniki ul. Parkowa, gm. Puszcza Mariańska

2017-08-01 12:49:03
Decyzja nr RB.6740.1.126.2016 z dnia 12.04.2017r. o pozwoleniu na budowę – Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę parku wodnego „Water World of Poland” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

2017-05-12 10:20:38