Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości

 
2014-04-22 12:24:12
ZARZĄDZENIE NR 2/14 w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 
2014-01-24 14:59:16
ZARZĄDZENIE NR 3/14 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie

 
2014-01-23 12:48:46
ZARZĄDZENIE NR 4/14 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie

 
2014-01-24 11:30:33
ZARZĄDZENIE NR 5/14 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 19/11 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 kwietnia 2011 roku

 
2014-03-19 09:46:31
ZARZĄDZENIE NR 7/14 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatowego w Żyrardowie

 
2014-02-17 10:49:53
ZARZĄDZENIE NR 8/14 w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 
2014-02-24 14:43:28
ZARZĄDZENIE NR 9/14 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 
2014-03-19 14:01:36
ZARZĄDZENIE NR 10/14 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2014.

 
2014-03-19 15:39:26
ZARZĄDZENIE NR 11/14 w sprawie określenia wysokości dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji Społecznej osób niepełnosprawnych, w sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON przypadających według algorytmu, w stosunku do istniejących potrzeb w 2014 roku

 
2014-12-12 10:16:58