Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁY REGIONALNEJ I ZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2013-01-07 14:22:42
BUDŻET POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA 2013 ROK

 
2013-01-07 14:29:17
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I kwartał 2013 roku

 
2013-05-02 09:44:21
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2013-06-04 09:54:42
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

 
2013-06-04 09:58:26
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za II kwartał 2013 roku

 
2013-08-07 13:19:00
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za III kwartał 2013 roku

 
2013-10-29 12:55:07
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za IV kwartał 2013 roku

 
2014-02-28 12:00:18
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA ROK 2013 - ART. 37 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

 
2014-05-12 14:25:12
UCHWAŁA Nr XXXIII/189/14 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 
2014-06-18 10:22:48