Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/13 w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w latach 2013-2015 dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

 
2013-01-28 12:43:54
ZARZĄDZENIE NR 2/13 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2013-02-13 16:43:35
ZARZĄDZENIE NR 3/13 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2013-02-13 16:44:29
ZARZĄDZENIE NR 4/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych, terminu i szczegółowego sposobu ich prowadzenia oraz sposobu sporządzenia protokołu

 
2013-02-15 14:38:02
ZARZĄDZENIE NR 5/13 w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 
2013-02-15 14:40:00
ZARZĄDZENIE NR 6/13 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi w granicach Powiatu żyrardowskiego, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przekazywanie na wniosek Zamawiającego do utylizacji/złomowania usuniętych pojazdów.

 
2013-03-13 09:03:12
ZARZĄDZENIE NR 7/13 w sprawie określenia wysokości dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON przypadających według algorytmu, w stosunku do istniejących potrzeb w 2013 roku

 
2013-04-11 09:41:48
ZARZĄDZENIE NR 8/13 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2013

 
2013-03-25 10:36:16
ZARZĄDZENIE NR 9/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 19/11 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 kwietnia 2011 roku

 
2013-07-03 14:02:06
ZARZĄDZENIE NR 10/13 w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Żyrardowskiego i planów obrony cywilnej gmin na terenie Powiatu żyrardowskiego

 
2013-07-15 14:21:32